1.jpg2.jpg4.jpg5.png

Automobiliai tyliai saugo vienas kitą

Nuolat kaukiančios paliktų automobilių signalizacijos gali tapti praeitimi, jei stovėjimo aikštelėse būtų įdiegtas tylus stebėjimo tinklas, kurį siūlo Amerikos „Penn State“ universiteto mokslininkai.

Automobilių stovėjimo apsaugos tinklas

„Ši sistema pagrįsta pasitikėjimu,“ – sako kompiuterijos ir inžinerijos dėstytojas Sencun Zhu. „Reikia pasitikėti įmone, kuri tiekia sistemos daviklius. Norint apsaugoti savo ir kitus automobilius nuo vagystės reikia į tinklą sujungti visus stebimus automobilius“. 

Dirbdamas kartu su kolega Guohong Cao bei „Penn State“ universiteto absolventu, dabartiniu Frostburgo valstijos universiteto dėstytoju Hui Song, Zhu sukūrė stebėjimo sistemą, kuri pagrįsta iš stovėjimo aikštelėje paliktų automobilų sudaromu stebėjimo tinklu.

Kai į tokią stovėjimo aikštelį įvažiuoja ir paliekamas stovėti naujas automobilis, sužadinamas daviklis (pavyzdžiui, kada užrakinamos durys) išsiunčia signalą, kuris, trumpai tariant, reiškia: „Sveiki, atvykau stovėti“. Greta stovinčiųjų automobilių davikliai signalą priima ir naujai atvykusį automobilį įtraukia į savo tinklą. Kiekvienas automobilis tam tikrais laiko intervalais siunčia signalus, kurie patvirtina, kad naujasis automobilis vis dar tebestovi savo vietoje. Vairuotojui atrakinus duris daviklis išsiunčia „atsisveikinimo“ signalą, ir tinklas tą išvažiuojantį automobilį išregistruoja. 

Tačiau jeigu automobilis išvažiuoja, neišsiųsdamas atsisveikimo pranešimo, tai kiti stovintys automobiliai iškart pastebės, kad nebegauna to automobilio pranešimo apie „buvimą savo vietoje“. Kai sistema, tikrindama, ar ir kiti automobiliai nebegauna pranešimo apie automobilio „buvimą savo vietoje“, patvirtina, kad automobilio iš tiesų nebėra, į stovėjimo aikštelės valdymo pultą ji išsiunčia transporto priemonę identifikuojantį signalą. Toliau automobilio savininkui iš karto pranešama apie dingusį automobilį. Savininkas nedelsdamas gali imtis veiksmų.

 „Pagal mūsų sumanymą gyvenamųjų namų kvartalo arba gatvės, kur įrengta stovėjimo aikštelė, administracija turėtų išdalinti stovėjimo lipdukus su davikliu,“ – sako projekto vadovas Zhu. Jei automobilis iš stovėjimo aikštelės pavagiamas, tai geriausia, kad vagystė būtų pastebėta iš karto ir apie ją pranešta dar iki tol, kol nuvarytas automobilis spės palikti stovėjimo aikštelę, tačiau jei to neįvyks, tokia daviklių sistema grindžiama transporto priemonių apsaugos sistema, turi ir kitą apsaugos lygmenį. 

Saugoma stovėjimo vieta

Nors pagrindinis daviklis turi būti prijungtas prie automobilio maitinimo sistemos, o dėl to vagys jį gali nesunkiai išjungti, saugomame automobilyje bus įmontuoti ir kiti pagalbiniai davikliai. Tie davikliai gali pradėti veikti, kai nustoja veikti pagrindinis daviklis, t. y. pradėti siųsti identifikavimo signalus. Pavogto automobilio davikliams sekti mokslininkai tikisi panaudoti sankryžose ir pakelėse esamus bevielio ryšio įrenginius. Nors tokie bevielio ryšio mazgai yra ne kiekvienoje gatvėje, tose teritorijose, kur jie naudojami eismui stebėti, šviesoforams valdyti arba kitais tikslais, jie taip pat gali būti naudojami ir pavogtų automobilių sekimui. Kadangi pagalbiniai davikliai yra labai maži, juos surasti ir sunaikinti būtų ypač sunku, tuo metu įprastinius GPS sistemų signalais veikiančius apsaugos įrenginius galima rasti ir neutralizuoti.

Pagal http://www.intelligentparking.com/